Polska Akademia Nauk o gazie łupkowym
 Oceń wpis
   

 Polska Akademia Nauk wydała 17 października oficjalny komunikat w sprawie gazu łupkowego.

Komunikat Polskiej Akademii Nauk

 

W SPRAWIE „GAZU ŁUPKOWEGO"

 

PAN-logo-.jpg

W związku z rozbudzonymi przez polityków i media, a nieuzasadnionymi na tym etapie poznania, nadziejami na duże korzyści związane z eksploatacją „gazu łupkowego" (gazu z łupków gazonośnych) zwracamy uwagę, że:

1. W Polsce dotychczas nie udokumentowano złóż „gazu łupkowego". Oczekiwania dużych korzyści z ich eksploatacji sana razie bezpodstawne i przedwczesne.

2. W przedstawianych ekspertyzach i opiniach szacowane są tylko przewidywane zasoby gazu łupkowego, domniemane, których występowanie w podawanych ilościach jest możliwe, ale nie jest potwierdzone. Stanowią one jedynie zachętę do podejmowania prac poszukiwawczych, natomiast nie mogą być podstawą dla oceny ich rzeczywistego gospodarczego znaczenia, dopóki wyniki tych prac nie potwierdzą ich występowania przez udokumentowanie zasobów.

3. Szacowane są przewidywane zasoby wydobywalne gazu, to jest takie, które fizycznie są możliwe do wydzielenia ze skały gazonośnej, natomiast brakuje na razie jakichkolwiek podstaw dla oszacowania zasobów przemysłowych, to jest takich, których wydobycie może być możliwe w sposób ekonomicznie uzasadniony.

4. Błędnie i w sposób mylący przedstawiane są porównania przewidywanych zasobów gazu łupkowego w stosunku do już udokumentowanych zasobów ze złóż konwencjonalnych. Przewidywane, perspektywiczne zasoby gazu w złożach konwencjonalnych szacowane z podobną wiarygodnością jak gazu łupkowego według danych PIG-PIB wynoszą 1726,9 mld m3, natomiast gazu łupkowego szacowane są w ilości 346 - 768 mld m3, to jest są około 2,5 - 5 razy mniejsze.

5. Dotychczasowy sposób poszukiwań „gazu łupkowego" z powodu rozproszenia ich wyników nie stwarza możliwości udokumentowania jego złóż, zgodnie z wymaganiami prawa geologicznego i górniczego. W związku z tym niezbędna jest modyfikacja odpowiednich przepisów prawa geologicznego i górniczego i dostosowanie ich do specyfiki poszukiwań i badań złóż „gazu łupkowego". Równocześnie zwracamy uwagę, że tworzenie odrębnych aktów prawnych dla „gazu łupkowego" nie jest wskazane gdyż powiększałoby i tak duży obecnie chaos prawny.

6. Eksploatacja gazu łupkowego wiąże się z koniecznością zajęcia terenu dla prowadzenia prac wydobywczych za pomocą wielu otworów (dla utrzymania odpowiedniego, stałego poziomu produkcji). Spotykać się to będzie z oporem społeczności lokalnych, podobnie jak w przypadku eksploatacji odkrywkowej. Obawy odnośnie zagrożenia środowiska, które mogłyby być związane z zabiegami szczelinowania są w tym przypadku nieuzasadnione i motywowane niewiedzą natomiast istotne znaczenie mogą mieć zmiany krajobrazowe i ograniczenia możliwości wydobywania gazu łupkowego przez wymagania ochrony krajobrazu i sieci Natura 2000.

W imieniu Komitetu

PRZEWODNICZĄCY Komitetu Zrównoważonej Gospodarki

Prof.dr hab. Marek Nieć,

Bardzo rozsądny głos, ważący fakty, a nie puste obietnice i szacunki spod kciuka, na których opiera się dzisiejsze mocarstwowe sny o potędze. Wielokrotnie powtarzałem te tezy

Media zachowały całkowite milczenie wobec oświadczenia Polskiej Akademii Nauk - najwyższego autorytetu polskiej nauki. To świadczy i o poziomie mediów i o statusie polskiej nauki, którą można nie zauważać, a nawet pomiatać, w czym specjalizują się heraldowie Armageddonu z dwutlenku węgla.

Szczególnie po wczorajszej sensacji gazety o bardzo szlachetnej nazwie "Rzeczpospolita" na temat trotylu w katastrofie smoleńskiej, można zadać sobie pytanie:

 

czy żyjemy w medialnym domu wariatów?

 

Czy w mediach korporacyjnych będziemy czytać już tylko wymysły na temat wydarzeń, które nie miały miejsca, albo spekulacje nie oparte na żadnych faktach? Jeszcze teraz, gdy wszystkie poważne raporty ośmieszyły "łupkową gorączkę złota", gdy wydawało się, że nareszcie koniec łupkowego szaleństwa, wciąż codzienne serwowane są takie tezy:

Choć jeden głos rozsądku:

To wszystko tylko w dwa tygodnie. Dla ilustracji:

 

Kublik_Lupki_glupku.png

 

 

Rzepa_Staniszewski_Lupkowy_wrog.png

 

Andrzej Szczęśniak

www.szczesniak.pl

Komentarze (8)
Polska nie została drugą Japonią... O gazie łupkowym i trzęsieniach...