Polska nie została drugą Japonią cz. 2
 Oceń wpis
   

 Pisałem kiedyś, że obietnice Wielkiego Elektryka się nie ziściły - Polska nie została drugą Japonią (a Polacy nie dostali po 100 milionów), bo przyjęła zupełnie inną drogę rozwoju. Nie budowania bogactwa gospodarki przez eksport i dodatni bilans handlowy, ale kroczy ("Deficyt handlowy, czyli niekonkurencyjna polska gospodarka") drogą niekonkurencyjności ku narastającemu długowi i kryzysowi.

Po tej części pierwszej, pokazującej, jak wygląda bilans towarowy, trzeba przejść na poziom wyższy, to znaczy rachunek bieżący. Obejmuje on wszystkie elementy obrotu towarowego i finansowego między gospodarkami. Wynik na rachunku bieżącym japońskiej gospodarki jest od jest od co najmniej 25 lat solidnie dodatni.

 

Japonia_Current_Account_2.gif

 

Początkowo budowany na silnej nadwyżce handlowej, by później bardziej polegać na dochodach (income) z inwestycji zagranicznych, na które środki dawał eksport. I nawet pomimo deficytu handlowego ostatniego roku (spowodowanego importem surowców energetycznych - przestroga dla Polski) - przez te 25 lat saldo na rachunku bieżącym było dodatnie - w granicach 2 - 4% PKB.

Zupełnie inaczej Polska

 

Polska_Rachunek_biezacy_proc_1994-2011_NBP_A.jpg

 

Od początku ujemny bilans handlowy, od 2004 r. gwałtownie zwiększające się wypływy dochodów z inwestycji zagranicznych w Polsce. Sytuację ratuję z lekka usługi i transfery, jednak o ile Japonia miał dodanie 2 - 4% PKB, my mamy stabilnie ujemne 4 - 6% PKB.

To nie jest droga do dobrobytu Japonii, ale w dokładnie odwrotnym kierunku.

Andrzej Szczęśniak

www.szczesniak.pl

- - -
źródło danych: IMF
, NBP i GUS.

Komentarze (7)
Strumień zysków z inwestycji... Polska Akademia Nauk o gazie...